Wakkie en zijn ‘Plan 4’

Johan Wakkie is geïnspireerd door neuropsycholoog Erik Scherder, die hij voor het eerst in februari 2014 hoorde spreken. De hoogleraar van de Vrije Universiteit stelt dat de hersenen bij de jeugd het beste ontwikkelen door vooral aandacht te geven aan vier items; bewegen, gezond eten, muziek en denksport. Wakkie wil met zijn maatschappelijke project ‘Plan 4’ deze aspecten zo veel mogelijk verbinden. Hij zet zich er voor in dat in Nederland alle jongeren, maar, ter voorkoming van dementie, ook alle ouderen de genoemde items krijgen aangeboden. Wakkie is daarvoor al op verschillende terreinen actief.

 

Tijdens het door hem georganiseerde WK hockey van 2014 in Den Haag kwamen alle aspecten van ‘Plan 4’ ruimschoots aan bod. Daar waren onder meer vier ministeries direct bij betrokken. Wakkie wil vooral gebruik maken van bestaande initiatieven, accommodaties en personele inzet. Waar nodig zal Wakkie helpen nieuwe initiatieven te stimuleren. Het belangrijkste voor hem is om genoemde aspecten te verbinden en te versterken.

 

Bewegen

Ieder kind heeft zeven uur bewegen per week nodig, het liefst elke dag één uur. Scholen bieden in het algemeen twee uur gymnastiek per week aan. Een kind, dat niet lid is van een sportvereniging, komt dus vaak niet aan zeven uur beweging toe. Daarom moet het stimuleren van meer bewegen in en na schooltijd in combinatie met de sportverenigingen en bewegen in de buurt, goed afgestemd tussen scholen, clubs en gemeente,     voorop staan.

 

Wakkie werkt hieraan onder meer met de ministeries van OCW en VWS en NOC*NSF.

 

Gezond eten

Het is wetenschappelijk aangetoond dat gezond eten belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)  is een belangrijke partij om dit te bereiken. Tijdens het WK hockey is samengewerkt met de KNHB (Koninklijke Nederlandse Hockey Bond), de gemeenten in het Westland en de Stichting SWKGroep om 20.000 schoolkinderen te leren wat gezond eten is. In dit kader is het belangrijk dat de Gezonde Schoolkantine en de Gezonde Sportkantine samen optrekken.

 

Wakkie werkt voor het JOGG om onder meer de verbinding van de sport en het bedrijfsleven te stimuleren.

 

Muziek

Muziek maken is goed voor de taalvaardigheid en ook rekenvaardigheid. Kinderen moeten de kans krijgen om muziek te maken, op school, maar ook op de sportvereniging en het buurthuis. Minister Bussemaker van OCW pleit binnen haar beleid voor samenwerking tussen cultuur en onder meer sport.
Wakkie is voorzitter van de Stuurgroep Cultuur en Sport en werkt met de betrokken partijen die combinatie te stimuleren en te versterken.

 

Denksport

Denksporten zijn goed voor jong en oud. Het helpt kinderen hun primaire gedrag aan te passen en ook om goed te leren rekenen. Maar het is ook goed voor ouderen om hun brein te blijven trainen ter voorkoming van dementie.

 

Wakkie werkt  onder meer samen met de KNSB (Koninklijke Nederlandse Schaak Bond) en Tata Steel om te  stimuleren dat alle scholen, maar ook sportverenigingen en buurthuizen elke dag denksporten dag aanbieden.

Johan Wakkie