Bestuurslid CTO Metropool Den Haag Rotterdam

Vanaf juli 17 is Wakkie bestuurslid /penningmeestervan het CTO Metropool namens de gemeente Rotterdam. 

Johan Wakkie