Adviseur Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)

Wakkie is adviseur van het JOGG met name over de Gezonde Omgeving. Speciefiek aandacht voor de Gezonde Sportkantine. Tijdens het WK Hockey zijn veel sportverenigingen en scholen geinformeerd over de Gezonde Sportkantine en vele verenigingen zijn hun kantines gezonder gaan maken. Ook geeft hij aandacht aan de Gezonde Sporthallen en Zwembaden.

Het programma heet nu Team Fit: zie gezondesportkantine.nl

Er zijn 1250 verenigingen die aan het programma meedoen en dat aantal groeit gestaag.

Johan Wakkie