Adviseur Gemeente Amsterdam

Wakkie organiseert samen met de verantwoordelijke bestuurders en ambtenaren in wijken Roadshows met als doel dat elk kind elke dag een uur beweegt. Als basis geldt het Amsterdamse actieplan Bewegen.

Wakkie spreekt met de verantwoordelijken in de wijk die met kinderen te maken zoals scholen, sportverenigingen, cultuurorganisaties, voor- en naschoolseopvang en brengt deze partijen bijeen om te bespreken wat partijen kunnen doen om meer samen te werken en de ouders erbij te betrekken , zodat elk kind de kans heeft om elke dag te bewegen.

De Roadshows hebben plaatsgevonden in Noord, Nieuw West en Zuid Oost .

in juni 2018 was  de 4e Roadshow plaats in Oost.

In voorjaar 19 vindt de 5 eRoadshow in West/Bos en Lommer plaats.

Johan Wakkie